Ladattavat tiedostot

Tiedostot kansiossa 'LOVE-materiaali'

Latauksen Url/TiedostonimiJaa Tiedosto
pilvi.juvankoski.com/2X8
Ammatinharjoittamisen.pdf (223.79 KB)
pilvi.juvankoski.com/5x3
Aseptiikka osana turvallista lääkehoitoa: Käsihygienia.pdf (211.86 KB)
pilvi.juvankoski.com/5x4
Aseptiikka osana turvallista lääkehoitoa: Oikeat työskentelytavat.pdf (213.80 KB)
pilvi.juvankoski.com/5x5
Haitta- ja yhteisvaikutukset: ANAFYLAKTISEN REAKTION HOITO (m).pdf (251.82 KB)
pilvi.juvankoski.com/5x6
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Antikolinerginen oireyhtymä.pdf (223.94 KB)
pilvi.juvankoski.com/5x7
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Haittavaikutusten ehkäisy.pdf (224.25 KB)
pilvi.juvankoski.com/5x8
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Haittavaikutusten luokittelu.pdf (223.18 KB)
pilvi.juvankoski.com/5x9
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Haittavaikutusten riskitekijöitä.pdf (223.85 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xa
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.pdf (223.98 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xb
Haitta- ja yhteisvaikutukset: LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET.pdf (225.79 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xc
Haitta- ja yhteisvaikutukset: LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET.pdf (226.64 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xd
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Metaboliavaiheen yhteisvaikutukset.pdf (227.45 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xe
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Mitä kerron potilaalle haittavaikutuksista?.pdf (223.23 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xf
Haitta- ja yhteisvaikutukset: Serotoniinioireyhtymä.pdf (223.55 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xg
Injektioiden antaminen ja lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen: Aseptiikka ja turvallisuus.pdf (237.52 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xh
Injektioiden antaminen ja lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen: Ihonalaisen injektion (s.c.) antaminen.pdf (226.20 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W0
Injektioiden antaminen ja lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen: Injektion antaminen lihakseen (i.m.).pdf (223.61 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W1
Injektioiden antaminen ja lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen: Lääkkeettömän infuusiopussin tai -pullon vaihtaminen.pdf (324.51 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W2
Injektioiden antaminen ja lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen: Valmistautuminen injektion antoon.pdf (221.04 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W3
Injektioiden antaminen ja lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen: Välineistö.pdf (376.65 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X9
Laakehuolto.pdf (231.40 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Xa
Laakehuoltoa.pdf (230.22 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Xb
Laillistetun terv.pdf (233.45 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W4
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Biologisten rytmien vaikutus lääkkeen ottoajankohtaan.pdf (218.73 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W5
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Iäkkäiden lääkehoito.pdf (233.53 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W6
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Lapset ja vastasyntyneet.pdf (215.43 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W7
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Maksan vajaatoiminta.pdf (217.90 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W8
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Munuaisten vajaatoiminta.pdf (226.30 KB)
pilvi.juvankoski.com/2W9
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Raskaus ja imetys.pdf (227.27 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wa
Lääkehoitoprosessi: Kotilääkityksen selvittäminen.pdf (224.26 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wb
Lääkehoitoprosessi: Lääkehoidon dokumentointi.pdf (220.88 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wc
Lääkehoitoprosessi: Lääkehoidon prosessin ongelmat.pdf (237.05 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wd
Lääkehoitoprosessi: Lääkehoidon prosessin päävaiheet.pdf (222.55 KB)
pilvi.juvankoski.com/2We
Lääkehoitoprosessi: Lääkkeen antaminen.pdf (225.02 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wf
Lääkehoitoprosessi: Lääkkeen jakaminen (m).pdf (229.28 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wg
Lääkehoitoprosessi: Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen.pdf (396.23 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wh
Lääkehoitoprosessi: Lääkkeen luovuttaminen avohoitoon siirtyvälle tai poliklinikkakäynnin yhteydessä.pdf (223.42 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wi
Lääkehoitoprosessi: Lääkkeen määrääminen ja lääkeneuvonta (m).pdf (228.99 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wj
Lääkehoitoprosessi: Lääkkeen vaikutuksen seuranta.pdf (222.44 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wk
Lääkehoitoprosessi: Lääkkeiden varastointi.pdf (297.30 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wl
Lääkehuolto avoterveydenhuollossa: Avoapteekin tehtävät.pdf (210.67 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wm
Lääkehuolto avoterveydenhuollossa: KELA:n maksamat lääkekorvaukset.pdf (213.67 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wn
Lääkehuolto avoterveydenhuollossa: Lääkkeen määrääminen reseptillä (m).pdf (218.80 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wo
Lääkehuolto avoterveydenhuollossa: Lääkkeen vaihtaminen apteekissa.pdf (209.62 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wp
Lääkemuodot ja antotavat: 1. LÄÄKEMUODOT JA ANTOTAVAT.pdf (231.66 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wq
Lääkemuodot ja antotavat: 2. ENTERAALINEN LÄÄKITYS.pdf (267.80 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wr
Lääkemuodot ja antotavat: 2.1 Tabletit ja kapselit (m).pdf (234.67 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ws
Lääkemuodot ja antotavat: 2.2 Oraalinesteet, poretabletit ja annosjauheet.pdf (229.12 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wt
Lääkemuodot ja antotavat: 2.3 Suussa lääkeainetta vapauttavat valmisteet.pdf (229.59 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wu
Lääkemuodot ja antotavat: 2.4 Peräsuoleen annettavat lääkkeet.pdf (228.96 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wv
Lääkemuodot ja antotavat: 3. PARENTERAALINEN LÄÄKITYS.pdf (225.33 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ww
Lääkemuodot ja antotavat: 3.1 Injektiot ja infuusiot.pdf (336.43 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wx
Lääkemuodot ja antotavat: 3.2 Silmälääkkeet.pdf (227.17 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wy
Lääkemuodot ja antotavat: 3.3 Korvalääkkeet.pdf (246.24 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Wz
Lääkemuodot ja antotavat: 3.4 Nenälääkkeet.pdf (225.00 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xS
Lääkemuodot ja antotavat: 3.5 Keuhkolääkintä.pdf (224.08 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xT
Lääkemuodot ja antotavat: 3.6 Lääkkeelliset kaasut.pdf (236.46 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xU
Lääkemuodot ja antotavat: 3.7 Lääkintä ihon kautta.pdf (225.97 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xV
Lääkemuodot ja antotavat: 3.8 Lääkkeen anto emättimeen.pdf (224.36 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xW
Lääkemuodot ja antotavat: Pakkausmerkinnät.pdf (327.16 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xX
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Biologinen hyötyosuus.pdf (214.10 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xY
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Ensikierron metabolia.pdf (222.08 KB)
pilvi.juvankoski.com/5xZ
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Erittyminen.pdf (212.71 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y0
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Jakautuminen.pdf (218.88 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y1
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Johdanto.pdf (407.35 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y2
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: LÄÄKKEEN VAIHEET ELIMISTÖSSÄ.pdf (215.56 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y3
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: LÄÄKKEEN VAIKUTUKSET ELIMISTÖSSÄ.pdf (223.19 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y4
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Metabolia.pdf (214.72 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y5
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Puoliintumisaika.pdf (215.07 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y6
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Sitoutuminen plasman proteiineihin.pdf (214.06 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y7
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: Vakaa tila ja kumulaatio.pdf (213.67 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Xc
Nimikesuojatun...pdf (223.05 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y8
Peruslääkevalikoima ja riskilääkkeet: Lääketiedon haku.pdf (492.27 KB)
pilvi.juvankoski.com/5y9
Peruslääkevalikoima ja riskilääkkeet: Lääkkeiden luokitus ja nimeäminen.pdf (213.80 KB)
pilvi.juvankoski.com/5ya
Peruslääkevalikoima ja riskilääkkeet: Osaston peruslääkevalikoima.pdf (209.44 KB)
pilvi.juvankoski.com/5yb
Peruslääkevalikoima ja riskilääkkeet: Riskilääkkeet.pdf (286.22 KB)
pilvi.juvankoski.com/5yc
Peruslääkevalikoima ja riskilääkkeet: Yksikön riskilääkkeiden käyttö.pdf (211.61 KB)
pilvi.juvankoski.com/5yd
Peruslääkevalikoima ja riskilääkkeet: Yleistä peruslääkevalikoimasta.pdf (212.51 KB)
pilvi.juvankoski.com/5ye
PKV-lääkkeet: Bentsodiatsepiinit.pdf (215.57 KB)
pilvi.juvankoski.com/5yf
PKV-lääkkeet: Euforisoivat analgeetit.pdf (215.95 KB)
pilvi.juvankoski.com/5yg
PKV-lääkkeet: Huumausaineiksi luokitellut lääkkeet.pdf (243.22 KB)
pilvi.juvankoski.com/5yh
PKV-lääkkeet: Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden jaottelu.pdf (210.42 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X0
PKV-lääkkeet: Mikä on PKV-lääke.pdf (2.35 MB)
pilvi.juvankoski.com/2X1
PKV-lääkkeet: Muut pkv-lääkkeet.pdf (211.31 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Xd
Potilaan asema ja oikeudet.pdf (222.04 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X2
Rokotteet: Rokottaminen.pdf (256.92 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X3
Rokotteet: Rokottamisen periaatteet.pdf (237.67 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X4
Rokotteet: Rokotteiden säilyttäminen ja säilyvyys.pdf (212.26 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X5
Rokotteet: Rokotteiden tilaaminen, palauttaminen ja hävittäminen.pdf (209.82 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X6
Rokotteet: Rokotusten haittavaikutukset.pdf (234.30 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Z0
Saako omaan käyttöön kopioida? [Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin].pdf (106.76 KB)
pilvi.juvankoski.com/2X7
TurvallinenLaakehoito.pdf (334.42 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Xe
verensiirtonormi.pdf (221.68 KB)