Ladattavat tiedostot

Tiedostot kansiossa 'Sairauksia-Muistisairaudet'

Latauksen Url/TiedostonimiJaa Tiedosto
pilvi.juvankoski.com/5v3
2011 GERIATRINEN KUNTOUT. POSAN SEMINAARI.HALMINEN.PDF (4.03 MB)
pilvi.juvankoski.com/5v2
4. RAVA-lomake.pdf (55.91 KB)
pilvi.juvankoski.com/5v4
Alzheimerin taudin diagnostiikka - Duodecim.pdf (64.49 KB)
pilvi.juvankoski.com/5v5
Alzheimerin taudin lääkehoidon seuranta ja vasteen arviointi - Duodecim.pdf (42.50 KB)
pilvi.juvankoski.com/5v6
Alzheimerin taudin lääkehoito - Duodecim.pdf (55.39 KB)
pilvi.juvankoski.com/5v7
Alzheimerin taudin oireiden eteneminen - Duodecim.pdf (69.56 KB)
pilvi.juvankoski.com/5v8
Alzheimerin taudin toteaminen - Duodecim.pdf (41.46 KB)
pilvi.juvankoski.com/5v9
Alzheimerin taudin vaiheet MMSE-, CDR- ja GDS-pistein arvioituna - Duodecim.pdf (58.68 KB)
pilvi.juvankoski.com/5va
Alzheimerin tauti – yleisin muistisairaus - Duodecim.pdf (41.30 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vb
Antikolinergien haitat muistisairaalle - Duodecim.pdf (54.74 KB)
pilvi.juvankoski.com/5w3
Äänen ja kuvan liittäminen liikkeeseen muistisairaan kuntoutuksessa - Duodecim.pdf (1.78 MB)
pilvi.juvankoski.com/5vc
Bentsodiatsepiinien käyttö muistisairaalla - Duodecim.pdf (37.45 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vd
Dementoituneen vuodepotilaan kuntouttava hoitotyö.pdf (1.34 MB)
pilvi.juvankoski.com/5ve
Ennen hämärää _ SK digi.pdf (1.39 MB)
pilvi.juvankoski.com/5vf
Epätyypillinen Alzheimerin tauti - Duodecim.pdf (38.27 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vg
GDS-15.pdf (185.61 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vh
Geriatrinen kuntoutus – TherapiaFennica.pdf (93.15 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U0
Hoitojärjestelmän toiminnan periaatteita muistisairaan hoidossa - Duodecim.pdf (109.51 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U1
Kuntoutumisen merkitys ja lähtökohdat muistisairaudessa - Duodecim.pdf (44.31 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U2
kuntoutussuunnitelma.pdf (97.64 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U3
kuntoutussuunnitelman-toteutus.pdf (404.27 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U4
Kuvallinen ilmaisu, kuvataide ja valokuvataide muistisairaan toimintakyvyn tukena - Duodecim.pdf (403.59 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U5
Mieleisiä harrastuksia ja harjoituksia voi soveltaa toimintakyvyn muutosten mukaisesti - Duodecim.pdf (102.27 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U6
MMSE ohjeet testin tekemiseen.pdf (355.94 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U7
mmse-lomake-1.pdf (33.99 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U8
mmse-lomake-3.pdf (97.41 KB)
pilvi.juvankoski.com/2U9
mmse-lomake.pdf (98.75 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ua
Muisti, muistaminen ja muistot - Duodecim.pdf (86.06 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ub
Muistikoordinaattorin tyo pintaa syvemmalta.pdf (436.40 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uc
Muistineuvolaseuranta.doc (43.00 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ud
Muistisairaan hyvän hoidon lähtökohdat - Duodecim.pdf (52.77 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ue
Muistisairaan kohtaamisen perusperiaatteet - Duodecim.pdf (90.04 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uf
Muistisairaan kuntoutumisen tavoitteet ja toteutusperiaatteet - Duodecim.pdf (45.84 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ug
Muistisairaan kuntoutumisen toteutusperiaatteet - Duodecim.pdf (64.50 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uh
Muistisairaan lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset - Duodecim.pdf (49.91 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ui
Muistisairaan ohjaamisen hyvät käytännöt - Duodecim.pdf (65.52 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uj
MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU.pdf (8.51 MB)
pilvi.juvankoski.com/2Uk
Muistisairaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen - Duodecim.pdf (395.76 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Um
muistisairaan-oikeusopas_2014_3.pdf (4.36 MB)
pilvi.juvankoski.com/2Ul
muistisairaan-Oikeusopas_210x145.pdf (762.32 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Un
Muistisairaiden hoidon kehittäminen - Duodecim.pdf (61.04 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uo
Muistisairaiden kuntoutus Etelä-Karjalassa.pdf (763.62 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Up
Muistisairauden hoidon kehittäminen - Duodecim.pdf (72.29 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uq
Muistisairauden hyvä hoito, johdanto - Duodecim.pdf (33.38 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ur
Muistisairauden varhainen tunnistaminen, tutkiminen ja varhainen kuntoutussuunnitelma, johdanto - Duodecim.pdf (34.76 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Us
Muistisairaudet kansanterveydellisenä ja inhimillisenä haasteena - Duodecim.pdf (38.12 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ut
Muistisairaudet, niiden yleisyys ja ehkäisyn mahdollisuudet - Duodecim.pdf (58.64 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uu
Muistisairauksien esiintyvyys ja jakauma työikäisillä - Duodecim.pdf (66.44 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uv
Muistisairauksien vaaran arviointi: riskimittari - Duodecim.pdf (46.45 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uw
Muistisairauteen liittyvien käyttäytymisen muutosten syyt - Duodecim.pdf (67.94 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Ux
Omaelämäkerran ja muistojen tallentaminen - Duodecim.pdf (403.58 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uy
parkinsson.jpg (526.54 KB)
pilvi.juvankoski.com/2Uz
Psykoosi- ja masennuslääkkeiden haitat muistisairaalle - Duodecim.pdf (41.06 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vS
Sanasto - Duodecim.pdf (89.98 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vT
Sekatyyppinen Alzheimerin tauti - Duodecim.pdf (38.19 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vU
SUMU - Koulutus.pdf (200.72 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vV
Sydän- ja diabeteslääkkeiden haitat muistisairaalle - Duodecim.pdf (35.79 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vW
Tapausesimerkki 5.80. Facebook-ryhmä muistisairaan läheisten tukiverkoston apuna - Duodecim.pdf (39.17 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vX
Toimintakyvyn arvioiminen ja kuvaaminen moniammatillisena yhteistyönä ICF - viitekehyksen mukaan.pdf (768.76 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vY
TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN.pdf (699.25 KB)
pilvi.juvankoski.com/5vZ
TunteVa-menetelmän käytöstä muistisairaiden hoitotyössä.pdf (695.36 KB)
pilvi.juvankoski.com/5w0
Tyypillisen Alzheimerin taudin oireet ja kulku - Duodecim.pdf (58.30 KB)
pilvi.juvankoski.com/5w1
Vanhuustyo-mittarit-testilomakkeet.pdf (130.17 KB)
pilvi.juvankoski.com/5w2
Vuorovaikutus muistisairaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa - Duodecim.pdf (124.13 KB)